EN PLUS

Nasz pellet posiada certyfikat EN PLUS co świadczy o jego zgodności z wymaganymi normami i parametrami, które gwarantują najwyższą jakość procesu spalania z uwzględnieniem potrzeb środowiska naturalnego.

RAPORT Z BADAŃ NR 6056.1-ZLG/2020

Wyniki analiz próbek pobranych i dostarczonych do laboratorium w Katowicach