1. Správcem údajů je AŁTAJ Maciej Wiliński se sídlem v Chełm, ul. Wojciecha Kossaka 16, 22-100 Chełm, DIČ: 5632402540.

2. Pro výklad výrazů se používá glosář Řádu nebo jak je to uvedeno v Politice soukromí – Zásadách ochrany osobních údajů.

3. Pro účely lepšího přijetí Politiky soukromí – Zásad ochrany osobních údajů byl výraz „Uživatel“ nahrazen výrazem „Vy“, „Správce“ – „My“.

4. Respektujeme právo na soukromí a záleží nám na ochraně údajů. Pro tento účel používáme mimo jiné zabezpečený komunikační šifrovací protokol (SSL).

5. Poskytovatel služeb je také správcem osob přihlášených k odběru newsletteru a osob přihlášených k odběru webináře.

6. Osobní údaje jsou zpracovávány:

a) v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů,

b) v souladu s implementovanými zásadami ochrany osobních údajů,

c) v rozsahu a za účelem nezbytným pro stanovení, utváření obsahu Smlouvy, její změnu nebo ukončení a správné provádění služeb poskytovaných elektronicky,

d) v rozsahu a za účelem nezbytným k naplnění oprávněných zájmů (oprávněné účely) a zpracování neporušuje práva a svobody osoby, jenž se údaje týkají:
v rozsahu a účelu, který odpovídá souhlasu, který jste vyjádřili, pokud jste se [například] přihlásili k odběru newsletteru
v rozsahu a účelu, který odpovídá Vašemu souhlasu, pokud jste se [například] zaregistrovali na webinář.

7. Každá osoba, jenž se údaje týkají má právo na přístup k údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu.

8. Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů v organizaci Poskytovatele služeb je možný elektronickými prostředky na následující e-mailové adrese: dostawypelletu@altaj.com.pl

9. Vyhrazujeme si právo zpracovávat Vaše údaje po ukončení smlouvy nebo odvolání souhlasu pouze v rozsahu, v němž budeme moci uplatnit možné nároky u soudu, nebo pokud nás tuzemské předpisy nebo předpisy EU nebo mezinárodní právo zavazují údaje uchovávat.

10. Poskytovatel služby má právo zpřístupňovat osobní údaje Uživatele a další jeho údaje subjektům oprávněným podle platných právních předpisů.

11. K odstranění osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.

12. Poskytovatel služeb nezpřístupňuje osobní údaje jiným subjektům, než které jsou oprávněny na základě příslušních právních předpisů.

14. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze námi pověřenými osobami nebo zpracovateli, s nimiž úzce spolupracujeme.

15. Internetová stránka altaj.com.pl používá cookies. Jedná se o malé textové soubory odesílané webovým serverem a ukládané počítačovým softwarem prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ke kterému se uživatel připojí. Parametry umožňují, aby informace v nich obsažené byly čteny pouze serverem, který je vytvořil. Soubory cookies proto usnadňují používání dříve navštívených webových stránek. Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu použitého prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, umístění a informací zaslaných na web prostřednictvím kontaktního formuláře.

16. Shromážděné údaje se používají ke sledování a kontrole toho, jakým způsobem uživatelé používají naše stránky ke zlepšení fungování internetových stránek a k zajištění efektivnější a bezproblémové navigace. Sledujeme informace o Uživatelích pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatele na internetové stránce. Cookies identifikují uživatele, což umožňuje přizpůsobení obsahu internetové stránky, kterou používá jeho potřebám. Zapamatováním jeho preferencí umožňuje vhodné přizpůsobení reklam, které jsou mu adresovány. Soubory cookies používáme k zajištění nejvyššího standardu pohodlí našeho servisu a shromážděná data se používají pouze uvnitř firmy AŁTAJ Maciej Wiliński za účelem optimalizace činností.

17. Na našich internetových stránkách používáme následující soubory cookies:

a) „nezbytné“ soubory cookies umožňující používání služeb dostupných v rámci servisu, např. ověřovací soubory cookies používané pro služby, které vyžadují ověření v rámci servisu;

b) soubory cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k detekci podvodů v oblasti autentizace v servise;

c) „výkonnostní“ soubory cookies umožňující shromažďování informací o způsobě používání servisu;

d) „funkční“ soubory cookies, umožňující „zapamatování“ nastavení zvolených uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, např. v rozsahu zvoleného jazyka nebo regionu, ze kterého uživatel pochází, velikost písma, vzhled internetové stránky atd.;

e) „reklamní“ soubory cookies, které uživatelům umožňují poskytovat reklamní obsah lépe přizpůsobený jejich zájmům.

18. Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit možnost shromažďování cookies změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Pokyny pro správu souborů cookie jsou k dispozici na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Další osobní údaje, například e-mailová adresa, se shromažďují pouze na místech, kde s tím uživatel vyplněním formuláře výslovně souhlasil. Výše uvedené údaje ukládáme a používáme pouze pro účely nezbytné k provedení dané funkce.

19. Používáním stránky souhlasíte s jejich zásadami ochrany osobních údajů a zásadami.