1. Administratorem danych osobowych jest AŁTAJ Maciej Wiliński z siedzibą w Chełmie, ul. Wojciecha Kossaka 16, 22-100 Chełm, NIP 5632402540 (“Administrator”).

2. W niniejszej Polityce Prywatności termin „Użytkownik” stosowany jest zamiennie z określeniem „Ty”, zaś termin „Administrator” – z określeniem „My”.

3. Dbamy o bezpieczeństwo danych i szanujemy Twoją prywatność. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Ponadto, minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych przez pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu do danych.

4. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi współpracujemy.

5. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy między Administratorem a Użytkownikiem, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).

6. Każdy Użytkownik, którego dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi.

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dostawypelletu@altaj.com.pl

8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu łączącej nas umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie w jakim jest to wymagane przez przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego oraz na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

9. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. Witryna altaj.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www do urządzenia Użytkownika. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

12. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy AŁTAJ Maciej Wiliński w celu optymalizacji działań.

13. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

14. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

15. Korzystając ze strony zgadzasz się z jej Polityką prywatności i Polityką Cookies.