EN PLUS

Naše pelety sú certifikované EN PLUS, čo dokazuje ich súlad s požadovanými normami a parametrami, ktoré zaručujú najvyššiu kvalitu spaľovacieho procesu s ohľadom na potreby prírodného prostredia.

SKÚŠOBNÁ SPRÁVA č. 6056.1-ZLG / 2020

Výsledky analýz vzoriek odobratých a dodaných do laboratória v Katoviciach