1. Správcom údajov je AŁTAJ Maciej Wiliński so sídlom v Chełm, ul. Wojciecha Kossaka 16, 22-100 Chełm, DIČ: 5632402540.

2. Pre výklad výrazov sa používa glosár Poriadku alebo ako je to uvedené v Politike súkromia – Zásadách ochrany osobných údajov.

3. Na účely lepšieho prijatia Politky súkromia – Zásad ochrany osobných údajov bol výraz „Užívateľ“ nahradený výrazom „Vy“, „Správca“ – „My“.

4. Rešpektujeme právo na súkromie a záleží nám na ochrane údajov. Pre tento účel používame okrem iného zabezpečený komunikačný šifrovací protokol (SSL).

5. Poskytovateľ služieb je tiež správcom osôb prihlásených k odberu newslettera a osôb prihlásených na odber webinára.

6. Osobné údaje sú spracovávané:

a) v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov,
b) v súlade s implementovanými zásadami ochrany osobných údajov,
c) v rozsahu a za účelom nevyhnutnom pre stanovenie, tvorbu obsahu zmluvy, jej zmenu alebo ukončenie a správne vykonávanie služieb poskytovaných elektronicky,
d) v rozsahu a za účelom potrebnom na naplnenie oprávnených záujmov (oprávnené účely) a spracovanie neporušuje práva a slobody osoby, ktorých sa údaje týkajú:
v rozsahu a účelu, ktorý zodpovedá súhlasu, ktorý ste vyjadrili, ak ste sa [napríklad] prihlásili k odberu newslettera
v rozsahu a účelu, ktorý zodpovedá Vášmu súhlasu, ak ste sa [napríklad] zaregistrovali na webinár.

7. Každá osoba, ktorej sa údaje týkajú má právo na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo na námietku, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

8. Kontakt s osobou dozerajúcou na spracovanie osobných údajov v organizácii Poskytovateľa služieb je možný elektronickými prostriedkami na nasledujúcej e-mailovej adrese: dostawypelletu@altaj.com.pl

9. Vyhradzujeme si právo spracovávať Vaše údaje po ukončení zmluvy alebo odvolaní súhlasu len v rozsahu, v ktorom budeme môcť uplatniť možné nároky na súde, alebo ak nás tuzemské predpisy alebo predpisy EÚ alebo medzinárodné právo zaväzujú údaje uchovávať.

10. Poskytovateľ služby má právo sprístupňovať osobné údaje Užívateľa a ďalšie jeho údaje subjektom oprávneným podľa platných právnych predpisov.

11. Odstránenie osobných údajov môže nastať v dôsledku odvolania súhlasu alebo podania právne prípustnej námietky proti spracovaniu osobných údajov.

12. Poskytovateľ služieb nesprístupňuje osobné údaje iným subjektom, len ktoré sú oprávnené na základe príslušnej legislatívy.

13. Zaviedli sme pseudonymizáciu, šifrovanie dát a zaviedli sme kontrolu prístupu, vďaka ktorej minimalizujeme následky možného narušenia bezpečnosti údajov.

14. Osobné údaje sú spracovávané len nami poverenými osobami alebo spracovateľmi, s ktorými úzko spolupracujeme.

15. Internetová stránka altaj.com.pl používa cookies. Jedná sa o malé textové súbory odosielané webovým serverom a ukladané počítačovým softvérom prehliadača. Keď sa prehliadač znovu pripojí k stránke, web rozpozná typ zariadenia, ku ktorému sa užívateľ pripojí. Parametre umožňujú, aby informácie v nich obsiahnuté boli čítané iba serverom, ktorý ich vytvoril. Súbory cookies preto uľahčujú používanie skôr navštívených webových stránok. Zhromaždené informácie sa týkajú IP adresy, typu použitého prehliadača, jazyka, typu operačného systému, poskytovateľa internetových služieb, informácií o čase a dátume, umiestnenia a informácií zaslaných na web prostredníctvom kontaktného formulára.

16. Zhromaždené údaje sa používajú na sledovanie a kontrolu toho, akým spôsobom užívatelia používajú naše stránky na zlepšenie fungovania internetových stránok a na zabezpečenie efektívnejšej a bezproblémovej navigácie. Sledujeme informácie o užívateľoch pomocou nástroja Google Analytics, ktorý zaznamenáva správanie sa užívateľa na internetovej stránke. Cookies identifikujú užívateľa, čo umožňuje prispôsobenie obsahu internetovej stránky, ktorú používa jeho potrebám. Zapamätaním jeho preferencií umožňuje vhodné prispôsobenie reklám, ktoré sú mu adresované. Súbory cookies používame na zabezpečenie najvyššieho štandardu pohodlia nášho servisu a zhromaždené údaje sa používajú iba vo vnútri firmy AŁTAJ Maciej Wiliński za účelom optimalizácie činností.

17. Na našich internetových stránkach používame nasledujúce súbory cookies:

a) „nevyhnutné“ súbory cookies umožňujúce používanie služieb dostupných v rámci servisu, napr. overovacie súbory cookies používané pre služby, ktoré vyžadujú overenie v rámci servisu;

b) súbory cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na detekciu podvodov v oblasti autentizácie v servise;

c) „výkonnostné“ súbory cookies umožňujúce zhromažďovanie informácií o spôsobe používania servisu;

d) „funkčné“ súbory cookies, umožňujúce „zapamätanie“ nastavenia zvolených užívateľom a personalizáciu užívateľského rozhrania, napr. v rozsahu zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého užívateľ pochádza, veľkosť písma, vzhľad internetovej stránky atď.;

e) „reklamné“ súbory cookies, ktoré užívateľom umožňujú poskytovať reklamný obsah lepšie prispôsobený ich záujmom.

Užívateľ môže kedykoľvek zakázať alebo obnoviť možnosť zhromažďovanie cookies zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokyny pre správu súborov cookie sú k dispozícii na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Ďalšie osobné údaje, napríklad e-mailová adresa, sa zhromažďujú len na miestach, kde s tým užívateľ vyplnením formulára výslovne súhlasil. Vyššie uvedené údaje ukladáme a používame iba na účely potrebné na vykonanie danej funkcie.